Mgr. Zuzana Hitková

Poradenstvo pre rozvoj osobnosti, krízové životné situácie a medziľudské vzťahy

Profil

Vyštudovala som liečebnú pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave.

Psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciálnej analýze som absolvovala v rokoch 2002 až 2008. Výcvik je akreditovaný Českou psychoterapeutickou spoločnosťou ČLS JEP pre prácu v zdravotníctve a spĺňa kritériá Európskej psychoterapeutickej asociácie (EAP) pre výkon psychoterapie ako samostatnej liečebnej metódy.

Odbornú prax som získavala v AT Sanatórium MUDr. Novotného, kde som pracovala v rokoch 2005 až 2007. Venovala som sa individuálnej i skupinovej terapii závislých klientov a poradenstvu pre ich rodinných príslušníkov.

V roku 2007 som pracovala v Centra mentálneho zdravia Matka v psychiatrickom stacionári pre deti.

Od roku 2008 pracujem v súkromnej praxi.

V rokoch 2011 až 2012 som absolvovala krátkodobý výcvik „Terapia duševnej traumy“ podľa Dr. Luise Reddemann.


Som členkou Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA) so sídlom v Prahe a zároveň som zakladajúcou členkou SLEA Slovensko.

Som zapísaná v Zozname psychoterapeutov a som členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Organizujem workshopy o existenciálnej analýze, pravidelne sa ďalej vzdelávam v oblasti psychoterapie.

Cenník

Individuálne poradenstvo:
jedno stretnutie (50 minút) 35 €
Párové poradenstvo:
jedno stretnutie (100 minút) 70 €
Individuálna sebaskúsenosť pre frekventantov výcviku SLEA:
jedno stretnutie (50 minút) 30 €

V prípade, že nebudete môcť prísť na dohodnuté stretnutie, prosím, aby ste mi to oznámili minimálne deň vopred. Ak sa odhlásite v deň stretnutia, uhrádzate ho tak, ako keby sa zrealizovalo.

Kontakt

Telefón:
0903 586 696
E-mail:
info@zuzanahitkova.sk
Kde sa stretneme:
Klincová 37/B,
821 08 Bratislava - Ružinov

zvonček 214, 1. poschodie

Mgr. Zuzana Hitková, zapísaná v ŽR Obvodného úradu v Bratislave, číslo ŽR: 110-171196, IČO: 43725490